previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลการเรียนการสอน

โครงการสัมฤทธิบัตร

STOU-EPT (E-Testing)

คำถามที่พบบ่อย ?

การสอนเสริม

อบรมหลักสูตรทั่วไป

การเลือกแผนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศ!!! แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 111 (624) กำหนดวันสอบใหม่เป็นวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนธันวาคม 2563  
  •  
  •