previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลการเรียนการสอน

โครงการสัมฤทธิบัตร

STOU-EPT (E-Testing)

คำถามที่พบบ่อย ?

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรทั่วไป

การเลือกแผนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563

  • ประกาศ!!! แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 111 (624) กำหนดวันสอบใหม่เป็นวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนธันวาคม 2563  
  • การสมัครสอบ walk- in exam รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก วันที่ 15 ก.ย.- 29 พ.ย.63 รับลงทะเบียนสอบช่วงที่ 2 วันที่ 1 พ.ย.- 20 ธ.ค.63 
  • นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 สามารถชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคที่ 2/2562 ได้ทุกช่องทางที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ
  • เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 63
  • เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 663 วันที่  1 ก.ย. – 8 พ.ย. 63
  •  
  •  
  •