apply2023
banner123_1_66
โครงการสัมฤทธิบัตร (1950 × 650px)
trial-class
slide005 (1)
previous arrow
next arrow

ข้อมูลการเรียนการสอน

โครงการสัมฤทธิบัตร

STOU-EPT (E-Testing)

คำถามที่พบบ่อย ?

การสอนเสริม

อบรมหลักสูตรทั่วไป

การเลือกแผนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2566

      ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เร่งนโยบายเชิงรุกการให้บริการศูนย์สารสนเทศ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป