บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ ขอแสดงควา…

Continue Readingบุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดง มุทิตาจิต แด่ รองศาตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาตราจา…

Continue Readingขอแสดง มุทิตาจิต แด่ รองศาตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม