วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์สารสนเทศ , สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(OSS) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์สารสนเทศ , สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(OSS) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ ขอแสดงควา…

Continue Readingบุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดง มุทิตาจิต แด่ รองศาตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาตราจา…

Continue Readingขอแสดง มุทิตาจิต แด่ รองศาตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม