โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(OSS) ระหว่าง ศูนย์สารสนเทศ,สำนักการศึกษาต่อเนื่องและสำนักบริการการศึกษา

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 …

Continue Readingโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(OSS) ระหว่าง ศูนย์สารสนเทศ,สำนักการศึกษาต่อเนื่องและสำนักบริการการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ศูนย์สารสนเทศ ปี 2566

ภาพกิจกรรมของศูนย์สารสนเทศ

Continue Readingโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ศูนย์สารสนเทศ ปี 2566